انالله و انا الیه راجعون خبردار شدیم کـه مادر بزرگتان بـه رحمت خدا رفت . آرزو می کنیم کـه وسعت صبر خانواده ی این دوستان عزیز بـه اندازه ی دریای غمشان باشد .
باهم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و خوب از این میهمان جدید پذیرایی کند .تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شـما از خداوند صبر برای شـما و خانواده ارجمند خواهانم.
امیدوارم کـه غم آخر زندگی‌تان باشداندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد
تنها می‌توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم
و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم .جناب . . .
فقدان مادر بزرگ بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت . غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.درگذشت « مادر بزرگ » چنان سنگین و جانسوز اسـت کـه بـه دشواری بـه باور می نشیند ؛
ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست .
این ماتم جانگداز را بـه خانواده ارجمند تان صمیمانه تسلیت عرض نموده
و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می ‌کنم .تحمل سوگ فقدان « مادر بزرگ » صبری الهی را میطلبد مارا دراین غم سترگ و جانکاه شریک بدانید.با نهایت تاسف در گذشت مادر بزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت وغفران و برای شـما طول عمر مسئلت دارم.درگذشت مادر بزرگ گرامیتان را بـه شـما و خانواده ارجمند تسلیت عرض می‌کنم و آرزوی صبر و سلامتی برایتان دارم
از خداوند منان خواستاریم کـه بـه شـما صبرعطا نماید .درگذشت مادر بزرگ گرامیتان را بـه شـما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ؛ برای شـما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانمضایعه در گذشت مادر بزرگ گرامیتان را خدمت شـما و خانواده ارجمند تسلیت عرض نوده برای آن عزیر علو درجات الهی را مسئلت میداریمعرض تسلیت حقیر را بپذیرید
هر چند
تسلیت واژه کوچکی اسـت در برابر غم بزرگ شـما
از خداوند صبر برای شـما و خانواده ارجمند خواهانم
تحمل سوگ فقدان مادر بزرگ صبری الهی را می‌طلبد
خداوند شـما را اجر صابرین دهدخداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود :
و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون
عرض تسلیت حقیر را بپذیردتسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شـما
از خداوند صبری عظیم برای شـما و خانواده محترمتان خواستارم
امیدوارم غم آخرتان باشداز شنیدن خبر فوت مادر بزرگتان بسیار متاثر شدم بنده این واقعه دردناک رو خدمت شما وخانواده محترم تسلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مسالت دارم مارو هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدونید.خانواده محترم…
با نهایت تاسف و تاثر در گذشت همسر گرامی و مادر بزرگی مهربان به شما تسلیت عرض می نمائیم.جناب آقای …
مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم غفران الهی برای بازماندگان شکیبایی مسئلت می نمائیمهر چند میدونم تو این شرایط هیچ کلامی
تسلی بخش درد و غم شما و خانوادتون نیست.
ولی خواستم بدونی ما در کنارت هستیم
یادش گرامیخاموش شدن این شمع نورانی خدمت خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم
از خداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار در بهشت أعلا و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برایشان و طول عمر بازمانگان آن مرحوم همراه با سلامتی و حسن عاقبت شان خواهانم

پیام تسلیت مادر بزرگ