برای چاپ بنر تسلیت این مهم است که بدانیم قرار است این بنر از چه فاصله‌ای دیده شود. سایز بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک سایز مناسبی نمی‌باشد. سایز مناسب بر اساس تجربه و مشاوره با مرکز چاپ بنر تسلیت امری حائز اهمیت می‌باشد. استفاده از طول و عرض مناسب در چاپ بنر تبحر و تجربه مرکز چاپ بنر را نمایانگر می‌سازد.

در چاپ بنر محدودیت یا اجبار برای هیچ سایزی نیست. ولی اغلب سایز مناسب برای طرح تسلیت و عدم ایجاد دورریز بنر، مراکز چاپ بنر پیشنهاداتی می دهند.

ما در ترحیمان بعد از بررسی سایز های استاندارد اغلب مراکز چاپ بنر به سایزهای زیر رسیدیم

  • 2 متر در 60 سانت
  • 2 متر در 70 سانت
  • 2متر و نیم در 70 سانت
  • 2 متر و نیم در 80 سانت

امروزه سلیقه مصرف‌کنندگان با قدیم عوض شده است. در سالهای نه‌چندان دور فقط جملات نوشتاری بر روی بنر مرسوم بود اما اکنون چاپ عکس فرد متوفی بر روی بنر صورت می‌گیرد. طراحی‌های جدید با متن‌های خاص در چاپ پوستر تسلیت به‌چشم می‌خورد. در طراحی بنر تسلیت با دستگاه‌های دیجیتال از رنگ‌های پررنگ و تند استفاده می‌شود. کوتاهی و تاثیرگذار بودن متن پیام برای بیننده بنر تسلیت از نکات مهم به‌شمار می‌آید. املای صحیح جملات و قابل فهم بودن جمله مورد نظر برای بیننده از موارد مهم است.